Списък и преглед на примери за дървовидна диаграма за различни предмети

Дървовидната диаграма е един от най-добрите начини за показване на причина и следствие, вероятности и поредица от събития. В дървовидната диаграма има централна тема и разклонения, които показват възможностите на вашата тема. Можете да разклонявате колкото е необходимо. Освен това, той може също така да помогне да се оформят сложни теми в по-разбираема визуална графика.

От друга страна, може да бъде доста предизвикателно да започнете, когато нямате идея как да създадете такъв. Това каза, ние предоставихме примери за дървовидна диаграма за вдъхновение. Създаването от нулата не е притеснително, защото можете да създавате с помощта на тези шаблони. Без допълнително обсъждане, ето някои шаблони за дървовидни диаграми за различни теми и сценарии.

Пример за дървовидна диаграма

Част 1. Бонус: Най-добрият онлайн инструмент за създаване на диаграми на дърво

MindOnMap е програмата, която търсите, ако искате да създадете дървовидна диаграма, без да инсталирате нищо на вашето устройство. Освен това можете да споделяте вашите диаграми с други и да защитите вашата диаграма с парола и валидност на датата. Програмата позволява различни оформления, които можете да използвате в различни сценарии. Освен дървовидни диаграми, той може също да ви помогне да направите мисловни карти, организационни диаграми, диаграми с рибена кост и т.н.

Освен това, този уеб базиран създател на дървовидни диаграми позволява достъп до неговата обширна библиотека с икони. Следователно можете да разработите вашите точки или разклонения с икони и фигури. Освен това, той може също да форматира текст, да коригира формата, да запълва, да вмъква връзки, снимки и много други. MindOnMap е отлично приложение, ако харесвате достъпна програма за дървовидни диаграми с богати функции.

Безплатно сваляне

Сигурно изтегляне

Безплатно сваляне

Сигурно изтегляне

MindOnMap на интерфейса

Част 2. Списък и въведение на 7 примера за дървовидна диаграма

1. Примери за дървовидни диаграми на английски език

Времената са една от най-важните основи за писане на правилно изречение. Трябва да изразите или обясните събития в правилната форма на времена. Междувременно може да бъде доста скучно да ги научите, защото има много времена. В този случай можете да направите дървовидна диаграма на английски, като тези времена. Освен това времената имат четири основни аспекта. Ще научите за прости, продължителни, перфектни и перфектни продължителни времена. Тези времена са важни и съществени, особено в академичното писане.

Английска диаграма на дърво

2. Примери за дървовидни диаграми в лингвистиката

Този пример за дървовидна диаграма в лингвистиката показва знания за синтаксиса от основния клон, Синтаксис. Диаграмата се разклонява до типове изречения, типове изречения и компоненти на изречение. След това под тези клонове има подтеми или тяхното определение. Чрез тази диаграма дискусията в клас е по-ангажираща с помощта на интересни и поразителни инфографики. Синтаксисът е само едно от малкото подполета на лингвистиката. Освен това можете да създадете дървовидна диаграма на другите му подполета като семантика, прагматика, фонетика и др.

Дървовидна диаграма на лингвистика

3. Примери за диаграма на дървото на решенията

Както беше посочено по-рано, една основна употреба на дървовидната диаграма е за вземане на решения. Тя ви позволява да идентифицирате причината и следствието, за да претеглите предимствата или да предпочетете тези, които са полезни за вас. Правим точно това в този един от примерите за диаграма на дърво на решенията. Освен това поредица от събития може да се покаже в дървовидна диаграма. Безопасно е да се каже, че една дървовидна диаграма си струва да се използва поради нейната гъвкавост.

Диаграма на дървото на решенията

4. Примери за дървовидна диаграма на структурата на изречение

Друг предмет, където можете да приложите дървовидна диаграма, е структурата на изречението. Помага на учащия, независимо дали е ученик или учител, да има знания в рамките на ясно изразяване на идеи. Има елементи от елементи, които трябва да бъдат разбрани от писателя. По този начин той/тя може да създаде ритмични пози или да заинтересува читателя. Следователно, ако се стремите да измислите изречение с правилна пунктуация, можете да създадете визуална илюстрация за него чрез примера за дървовидна диаграма на структурата на изречението по-долу.

Дървовидна диаграма на структурата на изречението

5. Пример за дървовидна диаграма с решения

Можете също да очертаете решения с помощта на дървовидна диаграма. Това е друг подход освен изучаването на традиционния начин на изчисляване и обяснение на решенията. Тук ще трябва да посочите защо едно уравнение има този отговор. От корена или проблема до резултата или обратно, в зависимост от това как лесно и бързо обсъждате или обяснявате проблема и решението, като използвате пример за дървовидна диаграма. Въпреки това можете да се обърнете към примера на дървовидната диаграма с решения по-долу.

Дървовидна диаграма с решения

6. Пример за дървовидна диаграма по математика

По същия начин дървовидната диаграма е чудесен визуален инструмент за показване на резултати по математика, уравнения или други математически изрази. Стимулира креативността и решаването на проблеми чрез изследване на друг подход за правене. Освен това работи перфектно за решаване на вероятности. С този пример на дървовидна диаграма по математика вероятно ще се справите с вероятния си преглед и ще стигнете до правилно заключение, като покажете вероятностите и резултатите в диаграмата.

Дървовидна диаграма математическа вероятност

7. Примери за граматична дървовидна диаграма

Наличието на граматична основа ви помага да изразявате или комуникирате добре и насърчава разбирането на читателя. Очевидно тази тема може да бъде доста скучна за изучаване и учене от главни букви, апостроф, пунктуация, правопис, глаголи, съществителни имена, местоимения и т.н. Те не са толкова приятни за учене. Ученето и изучаването им обаче би било по-забавно с правилния подход, като например дървовидна диаграма. Не е нужно да срещате само думи и да хвърляте въпроси в главата си. Когато се съчетае с графики, ученето става приятно. Следователно по-долу е един от примерите за диаграма на граматичното дърво.

Граматична дървовидна диаграма

Част 3. ЧЗВ за дървовидна диаграма

Какви са компонентите на дървовидната диаграма?

Дървовидната диаграма се състои от няколко части. Има основен възел, членски възел без родител/висшестоящ, възли и други клонове, свързани заедно. Освен това има линейни връзки за показване на връзките.

Кога да използваме дървовидни диаграми?

Типична дървовидна диаграма се използва за показване на причина и следствие, поредица от събития и вероятност. Като цяло хората го използват за вземане на решения въз основа на споменатите цели.

Има ли някакво правило при създаването на дървовидна диаграма?

При изследване има правила за събиране и умножение. Тези правила се прилагат за всеки отделен случай. Например правилото за добавяне се използва само за две събития, докато принципът на умножение се използва за две независими събития.

Заключение

Всички примери за дървовидни диаграми по-горе може да ви помогне да постигнете целите си за учене или преподаване на предмет. Предпоставката е вашият фокус. Хубавото е, че всички тези примери са създадени само от една програма, която е MindOnMap. Да, можете да направите всичко това с мощна и безплатна програма. Вместо да превключвате от една програма към друга, този инструмент ще ви помогне да създавате различни диаграми бързо и лесно.

Направете мисловна карта

Създайте своята мисловна карта, както желаете

MindOnMap

Лесен за използване инструмент за създаване на мисловни карти, за да рисувате вашите идеи онлайн визуално и да вдъхновявате творчеството!