જેડ-મોરાલેસ-એસ

જેડ મોરાલેસ

જેડ કૉલેજથી અસરકારક ઉકેલો પ્રદાન કરે છે. તેણીને લેખનનો ખૂબ શોખ છે અને માઇન્ડ મેપિંગ પર સારી કમાન્ડ છે. આ બધા ઉપરાંત, જેડ કામ માટે જવાબદાર છે અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા લેખો બનાવવાનો આગ્રહ રાખે છે. જેડને MindOnMap સંપાદક તરીકે મળવાથી અમને આનંદ થાય છે.

લેખક પૃષ્ઠની મુલાકાત લો >>
વિક્ટોરિયા-લોપેઝ-એસ

વિક્ટોરિયા લોપેઝ

વિક્ટોરિયા આજકાલ લોકપ્રિય માઇન્ડ મેપ અથવા ડાયાગ્રામ બનાવવાના સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં કુશળ છે. આથી, તે MindOnMap પર વિવિધ નકશા અને આકૃતિઓ બનાવવા માટે આ સાધનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિશે તેના વધુ અનુભવો અને ઉકેલો શેર કરશે.

લેખક પૃષ્ઠની મુલાકાત લો >>
હોટ લેખો