განსაზღვრეთ და იხილეთ განსხვავებები SOAR-სა და SWOT ანალიზს შორის

დაბნეული ხართ SWOT და SOAR ანალიზში? თუ ასეა, ჩვენ აქ ვართ, რათა დაგეხმაროთ. ამ პოსტში ჩვენ განვიხილავთ SWOT და SOAR ანალიზს. თქვენ ნახავთ მათ განსხვავებას და რომელია უკეთესი. ამის შემდეგ, თუ გსურთ ანალიზის შექმნა, ჩვენ აქ ვართ დაგეხმაროთ. ჩვენ შემოგთავაზებთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ონლაინ დიაგრამის შესაქმნელად. ასე რომ, ყველაფერი ვისწავლოთ SOAR წინააღმდეგ SWOT ანალიზი, შეამოწმეთ სტატია.

SOAR vs SWOT

ნაწილი 1. რა არის SOAR ანალიზი

SOAR ანალიზის დიაგრამა არის საოცარი სტრატეგიული/დაგეგმვის ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია შესთავაზოს მკაფიო და მნიშვნელოვანი მონაცემები ბიზნესის შესახებ. SOAR არის ძლიერი მხარეები, შესაძლებლობები, მისწრაფებები და შედეგები. ასევე, ანალიზი შეიძლება დაეხმაროს ბიზნესს თავისი ძლიერი და პოტენციალის აღმოჩენაში. ამ გზით, მას შეუძლია შექმნას ნათელი მომავალი ბიზნესის გაუმჯობესებისას. SOAR ანალიზი უფრო დადებით მხარეზეა ფოკუსირებული. სხვა ანალიზისგან განსხვავებით, ის გვიჩვენებს ბიზნესის უარყოფით მხარეებს მისი სისუსტეების მითითებით. SOAR-ის ანალიზის შესახებ მეტი იდეის მისაღებად, ჩვენ მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას თითოეულზე. ასევე, შეგიძლიათ იხილოთ SOAR ანალიზის ნიმუში ქვემოთ, მისი გარეგნობის ვიზუალიზაციისთვის.

SOAR ანალიზის მაგალითი სურათი

მიიღეთ SOAR ანალიზის მაგალითი.

ძლიერი მხარეები

თუ ვსაუბრობთ სიძლიერეზე, ეს ეხება იმას, რასაც ორგანიზაცია ან ბიზნესი კარგად აკეთებს. ეს შეიძლება ეხებოდეს მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს, აქტივებს, მიღწევებს და რესურსებს. ის ასევე ეხება კონკურენტულ უპირატესობას და გაყიდვის უნიკალურ წინადადებებს. თუ გსურთ თქვენს გუნდთან ერთად იფიქროთ ბიზნესის შესაძლო სიძლიერის შესახებ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარტივი კითხვების სახელმძღვანელო ქვემოთ.

◆ რას აკეთებს ჩვენი ბიზნესი კარგად?

◆ რა არის ჩვენი უპირატესობა სხვა ბიზნესისთვის?

◆ რა არის ჩვენი ბიზნესის ყველაზე დიდი მიღწევა?

◆ რა არის ორგანიზაციის უნიკალური გაყიდვის წინადადება?

Შესაძლებლობები

SOAR ანალიზში, შესაძლებლობების დაწერა აუცილებელია. თუ თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ პოტენციური და ხელმისაწვდომი შესაძლებლობები ბაზარზე, შეგიძლიათ განსაზღვროთ რომელი მეთოდი დაგეხმარებათ უფრო ფართო ბაზრის წილის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე. ანალიზში სტრატეგია ფოკუსირებულია გარე უპირატესობებზე, რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს კომპანიას. იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ მეტი იდეები კომპანიის განვითარების შესაძლებლობების ჩამონათვალის შესახებ, გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული კითხვები.

◆ რა არის ამჟამინდელი ტენდენციები, რომლითაც კომპანიას შეუძლია კაპიტალიზაცია?

◆ შეგვიძლია ავაშენოთ კარგი პარტნიორობა სხვა ბიზნესებთან?

◆ შესაძლებელია თუ არა კომპანიამ შეავსოს ბაზრის ხარვეზი?

◆ როგორ შეგვიძლია მივაწოდოთ მომხმარებელთა საჭიროებები და სურვილები?

მისწრაფებები

მისწრაფებების განხილვისას, ეს ეხება ხედვას, რომელიც ეფუძნება ძლიერ მხარეებს. ეს შეიძლება იყოს შთამაგონებელი, აზრიანი და გამომწვევი. ორგანიზაცია უნდა იყოს გატაცებული პოზიტიური განსხვავების შესაქმნელად. ასევე, კომპანიის ამბიციას მისწრაფების განყოფილებაში ჩააყენებთ. ის, რისი მიღწევაც კომპანიას სურს მალე. ამის გათვალისწინებით, გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული შეკითხვა თქვენს ორგანიზაციასთან ბრეინსტორინგის დროს.

◆ რა შთააგონებს ჩვენს ბიზნესს?

◆ რა არის ჩვენი მთავარი მიზანი?

◆ რა ზრუნავს ჩვენს კომპანიაზე?

◆ როგორია კომპანიის ხედვა?

შედეგი

მას შემდეგ რაც აფასებთ მისწრაფებებს, დროა მათი რაოდენობრივი შეფასება შედეგებით. შედეგები განაახლებს ბიზნესს იმის შესახებ, მიაღწიეს თუ არა მათ წარმატებას, ეხმარება მათ ახსნან თავიანთი მისწრაფებები და ხედვები კარგ შედეგებამდე. სასარგებლო იქნებოდა ქვემოთ მოყვანილი სახელმძღვანელო კითხვების მოძიება უკეთესი გაგებისთვის.

◆ როგორ ვაქციოთ ჩვენი სამომავლო მისწრაფებები გაზომვადი ინფორმაციად?

◆ როგორ განსაზღვრავს კომპანია წარმატებას?

◆ როგორ აკონტროლებს კომპანია თავის საქმიანობას?

ნაწილი 2. SWOT ანალიზის შესავალი

SWOT ანალიზი არის კიდევ ერთი სტრატეგიული გეგმა, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს კომპანიას, ბიზნესს ან ორგანიზაციას გაუმჯობესებაში. SWOT ნიშნავს ძლიერ, სუსტ მხარეებს, შესაძლებლობებსა და საფრთხეებს. ამ ფაქტორებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კომპანიის მომავალ საქმიანობაზე. ანალიზის დახმარებით კომპანიას შეუძლია შექმნას შესანიშნავი და ეფექტური სტრატეგია, რომელიც დაეხმარება მათ ისარგებლონ სხვა ბიზნესებით. დიაგრამის გასაგებად შეგიძლიათ იხილოთ SWOT ანალიზის მაგალითი ქვემოთ. ამის შემდეგ ჩვენ განვმარტავთ თითოეულ ფაქტორს, რათა ანალიზში ყველაფერი გაირკვეს.

SWOT ანალიზის სურათის მაგალითი

მიიღეთ SWOT ანალიზის მაგალითი.

ძლიერი მხარეები

სიძლიერის განყოფილებაში ის მოგვითხრობს კომპანიის მიღწევებზე. ის ასევე მოიცავს კარგ ფინანსურ მაჩვენებელს, ბრენდს, რეპუტაციას, მომხმარებელთა რაოდენობას და სხვა. კომპანიის ძლიერი მხარეების ჩასმა დიაგრამაში დაეხმარება წევრს დაათვალიეროს მისი შესაძლებლობები. თუ გსურთ შექმნათ SWOT ანალიზი და გსურთ დაიწყოთ ძლიერი მხარეების ჩასმა, იხილეთ სახელმძღვანელო კითხვები ქვემოთ.

◆ რას ვაკეთებთ საუკეთესოდ?

◆ რამდენად არის ბიზნესი უნიკალური სხვა კონკურენტებისგან?

◆ რა მოსწონს მომხმარებელს ბიზნესში?

◆ რომელმა კატეგორიებმა აჯობა კონკურენტებს?

სისუსტეები

ამ განყოფილებაში კომპანიამ ასევე უნდა შეიტანოს სუსტი მხარეები. აუცილებელია კონკრეტული სისუსტის ეფექტური გადაწყვეტის შექმნა. ამ გზით კომპანიას შეუძლია დაძლიოს სისუსტე და პოზიტიურად აქციოს.

◆ რა ინიციატივები არასაკმარისია?

◆ რა სჭირდება განვითარებას და გაუმჯობესებას?

◆ რა რესურსებია საჭირო შესრულებისთვის?

◆ როგორ შევაფასოთ კომპანია სხვა ბიზნესებთან ან კონკურენტებთან მიმართებაში?

Შესაძლებლობები

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა ჩასვათ SWOT ანალიზში, არის შესაძლებლობები. ეს არის შესაძლო აქტივები ან გზები კომპანიის გაუმჯობესებისთვის. იგი მოიცავს ბიზნესის გაფართოებას, პარტნიორობას, მარკეტინგულ სტრატეგიებს და სხვა. ეს ასევე შეიძლება იყოს კომპანიის წარმატების საუკეთესო მიზეზი.

◆ რა რესურსები გამოვიყენოთ სისუსტეების დასაძლევად?

◆ რისი შეთავაზება შეუძლიათ კონკურენტებს?

◆ როგორ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ?

◆ რა არის საუკეთესო მარკეტინგული სტრატეგია?

მუქარები

SWOT ანალიზში საფრთხემ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბიზნესს. ეს შეუდარებელია კომპანიის სისუსტეებთან. ზოგიერთი საფრთხე უკონტროლო და არაპროგნოზირებადია. იგი მოიცავს პანდემიებს, კანონებს, ეკონომიკურ ვარდნას, კონკურენტებს და სხვა. პოტენციური საფრთხეების ანალიზში ჩასმა შეიძლება დაეხმაროს კომპანიას იმის გაგებაში, თუ რა შეიძლება მოხდეს.

◆ ვინ იქნებიან კონკურენტები?

◆ რა არის შესაძლო ცვლილებები კანონებში?

◆ რა სახის ეკონომიკური ვარდნა შეიძლება შეექმნას კომპანიას?

ნაწილი 3. განსხვავებები SWOT-სა და SOAR-ს შორის

იხილეთ ახსნა ქვემოთ, თუ გსურთ მეტი იცოდეთ SOAR და SWOT ანალიზს შორის განსხვავებების შესახებ.

◆ SWOT ანალიზი იყენებს ტაქტიკურ სამოქმედო გეგმას, ხოლო SOAR ანალიზი მოიცავს ხედვაზე დაფუძნებულ სამოქმედო გეგმას.

◆ SOAR ანალიზი ფოკუსირებულია შესაძლებლობებზე. SWOT ანალიზი ფოკუსირებულია შეზღუდვებზე.

◆ თუ გსურთ შექმნათ ანალიზი ერთობლივი აზროვნებით, გამოიყენეთ SOAR ანალიზი. თუ თქვენ ქმნით დიაგრამას კონკურენტული აზროვნებით, გამოიყენეთ SWOT ანალიზი.

◆ SOAR ანალიზი შესანიშნავია ახალი დაწყებული ბიზნესისთვის, ხოლო SWOT ანალიზი გამოცდილ ბიზნესს ერგება.

◆ SOAR ანალიზი მოიცავს სტრატეგიულ ჩართულობას, ხოლო SWOT ანალიზი მოიცავს სისუსტეების სტრატეგიულ ჩართულობას.

ნაწილი 4. რომელია უკეთესი: SWOT vs. SOAR

SOAR და SWOT ანალიზი შესანიშნავია იმ ბიზნესებისთვის, რომლებსაც სურთ განსაზღვრონ სხვადასხვა ფაქტორები. მაგრამ, ეს ანალიზები უკეთესია მათ სფეროებში. თუ ბიზნესი ახალია და ჯერ არ აქვს გამოცდილება ბაზარზე, მაშინ SOAR ანალიზი უკეთესი ჩარჩოა. ეს საშუალებას გაძლევთ ჩასვათ ძლიერი მხარეები, შესაძლებლობები, მისწრაფებები და შესაძლო შედეგები. მეორეს მხრივ, თუ ბიზნესს უკვე აქვს დიდი გამოცდილება ბაზარზე, უმჯობესია გამოიყენოთ SWOT ანალიზი. ამ გზით კომპანია გაიგებს ბიზნესის მიღწევებს. იგი ასევე მოიცავს კომპანიის განვითარებას ხელისშემშლელი სუსტი მხარეების და საფრთხეების დადგენას. ასე რომ, როგორც ხედავთ, ორივე ანალიზი კარგია ბიზნესისთვის. ეს მხოლოდ ბიზნესზე და მთავარ მიზანზეა დამოკიდებული.

ნაწილი 5. საუკეთესო ინსტრუმენტი SOAR და SWOT ანალიზის გასაკეთებლად

თუ გსურთ საუკეთესო ინსტრუმენტი SOAR და SWOT ანალიზის გასაკეთებლად, სცადეთ MindOnMap. ეს არის ონლაინ ინსტრუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა ვებ პლატფორმისთვის. MindOnMap-ის დახმარებით შეგიძლიათ გააკეთოთ შესანიშნავი SOAR და SWOT ანალიზი. ხელსაწყოს შეუძლია შემოგთავაზოთ სხვადასხვა ფუნქციები, რომლებიც გჭირდებათ დიაგრამის შედგენის პროცედურისთვის. მას აქვს სხვადასხვა ელემენტები, როგორიცაა ფორმები, შრიფტები, ხაზები, ისრები, ცხრილები და ა.შ. ასევე, თუ გსურთ ფერადი ანალიზის შექმნა, შეგიძლიათ ამის გაკეთება. MindOnMap-ის გამოყენებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ Fill და Font ფერები. ამ ფუნქციებით შეგიძლიათ დაამატოთ ფერი თქვენს შრიფტებსა და ფორმებს.

გარდა ამისა, ანალიზის გაკეთება მარტივია, რადგან ინსტრუმენტის ინტერფეისი არ არის დამაბნეველი სხვა დიაგრამის შემქმნელთან შედარებით. ამის გარდა, ვინაიდან SOAR და SWOT ანალიზის შექმნას თანამშრომლობა სჭირდება, MindOnMap-ის გამოყენება შესანიშნავია. ხელსაწყოს აქვს ერთობლივი ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იმუშაოთ თქვენს გუნდთან დიაგრამაზე ბმულის გაგზავნით. ამ გზით, თქვენ კვლავ შეგიძლიათ შექმნათ ანალიზი, მაშინაც კი, თუ ერთად არ ხართ.

Უფასო გადმოწერა

უსაფრთხო ჩამოტვირთვა

Უფასო გადმოწერა

უსაფრთხო ჩამოტვირთვა

MindOnMap SOAR SWOT

ნაწილი 6. ხშირად დასმული კითხვები SOAR-ის წინააღმდეგ SWOT-ის შესახებ

რა მსგავსებაა SWOT-სა და SOAR-ს შორის?

თუ ხედავთ დიაგრამას, ანალიზის მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ ორივემ უნდა განსაზღვროს ბიზნესის ძლიერი მხარეები და შესაძლებლობები. ასევე, მათ კიდევ ერთი მსგავსება არის ის, რომ ისინი შეიძლება სასარგებლო იყოს კომპანიის განვითარებისთვის.

რა არის SOAR-ის მთავარი მიზანი?

SOAR-ის ანალიზის მთავარი მიზანია დაეხმაროს კომპანიას განსაზღვროს თავისი ძლიერი მხარეები, შესაძლებლობები, მისწრაფებები და შედეგები. კომპანია უკეთ გაიგებს, თუ როგორ გააუმჯობესოს ბიზნესი ამ ფაქტორებით.

რამ შეცვალა SWOT ანალიზი?

SWOT ანალიზის ალტერნატივად შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ანალიზი. იგი მოიცავს SOAR, PESTLE, NOISE და ხუთი ძალის ანალიზს. ეს დიაგრამები შეიძლება სასარგებლო იყოს ბიზნესის განვითარებისთვის.

დასკვნა

შენ აღმოაჩინე SOAR წინააღმდეგ SWOT ამ სტატიაში. ამით თქვენ გეცოდინებათ რა გამოიყენოთ ბიზნესში. ასევე, თქვენ შეიტყვეთ მათი განსხვავებების შესახებ, განსაკუთრებით იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ კომპანიას განვითარებაში. წაკითხვის შემდეგ, თქვენ ასევე აღმოაჩინეთ დიაგრამის საუკეთესო შემქმნელი, MindOnMap. ასე რომ, სასარგებლოა ამ ხელსაწყოს ცოდნა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დადგება დრო, რომ გჭირდებათ სანდო SWOT მწარმოებელი.

შექმენით გონების რუკა

შექმენით თქვენი გონების რუკა, როგორც გსურთ

MindOnMap

ადვილად გამოსაყენებელი გონების რუკების შემქმნელი თქვენი იდეების ონლაინ ვიზუალურად გამოსაყენებლად და კრეატიულობის შთაგონებისთვის!