რა არის სადისერტაციო განცხადება წერის პროცესით

ჯეიდ მორალესი2023 წლის 17 მარტიცოდნა

კოლეჯის ცხოვრებაში, დისერტაციის თემა გარდაუვალია. ჩაბარების ერთ-ერთი მოთხოვნაა. როდესაც საუბარია დისერტაციაზე, ჩვენ არ შეგვიძლია უგულებელვყოთ, რომ თეზისის განცხადება მისი ნაწილია. ასე რომ, თუ უჭირთ თქვენი კვლევისთვის დისერტაციის განცხადების შექმნა, წაიკითხეთ ეს მიმოხილვა. თქვენ შეისწავლით დისერტაციის განცხადების სრულ განმარტებას. გარდა ამისა, თქვენ აღმოაჩენთ რამდენი ხანი უნდა იყოს დისერტაციის განცხადება, მაგალითების ჩათვლით. თქვენ ასევე შეისწავლით ა დისერტაციის განცხადება. უფრო მეტიც, მას შემდეგ რაც შეიტყობთ ყველაფერს დისერტაციის შესახებ, ჩვენ შემოგთავაზებთ ონლაინ ინსტრუმენტს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ დისერტაციის განცხადების შესაქმნელად. ასე რომ, სხვა არაფრის გარეშე, მოდით წავიკითხოთ ეს მიმოხილვა ახლავე!

რა არის სადისერტაციო განცხადება

ნაწილი 1. სადისერტაციო განცხადების განმარტება

დისერტაციის განცხადება არის ერთი ან ორი ფრაზის გამოცხადება, რომელიც ასახავს ესეს ან გამოსვლის თემას და მიზანს. უფრო კონკრეტულად, ის აუდიტორიას აწვდის კონკრეტულ სადისკუსიო პუნქტებს იმის შესახებ, თუ რის დამტკიცებას ან განცხადებას აპირებს ავტორი/მოსაუბრე. თეზისის განცხადება ჩვეულებრივ განლაგებულია პირველი აბზაცის დასკვნისკენ. უფრო მეტიც, დისერტაციის განცხადება აჯამებს თქვენი კვლევის ყველა ცენტრალურ პუნქტს. ის მკითხველს ეუბნება, რას ამტკიცებს კვლევა და რატომ. გარდა ამისა, საუკეთესო ნაშრომის განცხადება უნდა იყოს ლაკონური. ის უნდა იყოს ტკბილი და მოკლე - საჭიროების შემთხვევაში არ არის საჭირო მრავალი სიტყვის გამოყენება. თქვენ უნდა გამოხატოთ თქვენი აზრი ორი-სამი წინადადების გამოყენებით. თეზისის განცხადება სადავო უნდა იყოს. თქვენ არ გჭირდებათ მარტივი განცხადების დაწერა, რომელიც მკითხველმა უკვე იცის. დისერტაციის განცხადება შეიცავს შემდგომ გამოძიებას, შესწავლას, მტკიცებულებებს და ანალიზს მის დასადასტურებლად. გარდა ამისა, დისერტაციის განცხადება უნდა იყოს თანმიმდევრული. ყველა ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დაწერეთ თქვენს მთელ კვლევაში, უნდა გააძლიეროს თქვენი დისერტაციის განცხადება.

გარდა ამისა, არის მეტი რამ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ დისერტაციის განცხადების შესახებ. ის ეუბნება მაყურებელს ან მკითხველს, თუ როგორ განმარტავთ განსახილველი თემის მნიშვნელობას. ის ასევე არის კვლევის საგზაო რუკა. ის ეუბნება მკითხველს, თუ რას უნდა ნახოს და ელოდოს დანარჩენი კვლევისგან. ამის გარდა, დისერტაციის განცხადება არის წინადადება, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ნაშრომის დასაწყისში. არგუმენტს წარუდგენს მკითხველს. დანარჩენი კვლევისთვის ორგანო აწყობს და აგროვებს მტკიცებულებებს, რომლებიც მკითხველს დაარწმუნებს ინტერპრეტაციის ლოგიკაში.

ნაწილი 2. რამდენი ხანი უნდა იყოს ნაშრომის განცხადება

თეზისის განცხადების იდეალური სიგრძე არის ერთი ან ორი წინადადება. გრძელი და სიღრმისეული პასუხი: როგორც პროფესიული წერა მწიფდება, კარგი არგუმენტები უფრო ყალიბდება და ორ მოკლე წინადადებაზე გრძელია. აქედან გამომდინარე, თეზისის განცხადება შეიძლება შეიცავდეს სამ ან ოთხ გრძელ ფრაზას. ერთი კარგად სტრუქტურირებული განცხადების დაწერა, რომელიც ზუსტად აჩვენებს თქვენს გაგებას, არის მიზანი. დარწმუნდით, რომ თქვენი დისერტაციის განცხადება არის ღირებული და თვალსაჩინო. ეს შეიძლება იყოს ორი წინადადება. ალტერნატიულად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამი გრძელი წინადადება უამრავი მეტა-დისკურსით, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ ზედმეტ ექსპოზიციას.

ნაწილი 3. რას უნდა შეიცავდეს ნაშრომის განცხადება

არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის ესეს ან მეტყველებას წერთ, მყარი თეზისის განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ხუთ კომპონენტს:

თემის ხელახალი განხილვა

თქვენი დისერტაციის ძირითადი აქცენტი უნდა იყოს მითითებული თქვენი დისერტაციის განცხადებამდე, როგორც წესი, პირველ ან მეორე სტრიქონში. შემდეგ თეზისის განცხადება უნდა დაუბრუნდეს ამ საკითხს.

თქვენი პოზიციის დეკლარაცია

გამოაცხადეთ თქვენი პოზიცია ამ თემაზე თქვენი ესეს ცენტრალური თემის გადატვირთვის შემდეგ.

საპირისპირო თვალსაზრისი

ბევრი საგანი ძალზე გამყოფია და მათი ნახვა შესაძლებელია სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის აბორტი, სიკვდილით დასჯა და ვაქცინაცია. მაშინაც კი, თუ მთავარი თემა არ არის სადავო, ეფექტური თეზისის განცხადება საპირისპირო თვალსაზრისს წარმოაჩენს. მაგალითად, თუ თქვენი ესეს ძირითადი აქცენტი არის იმაზე, თუ როგორ აზიანებს დაბინძურება გარემოს, თქვენი თეზისის განცხადება შეიძლება განიხილოს დაბინძურების ყველაზე უარესი შედეგები თქვენი აზრით. ეს მოსაზრებები იქნება განსხვავებული შეხედულებების საგანი.

თქვენი პოზიციის მხარდაჭერის მიზეზები

საკმარისი არ არის მხოლოდ წარმოადგინოთ თქვენი რწმენა დამაჯერებელი თეზისის შესაქმნელად; თქვენ ასევე უნდა მხარი დაუჭიროთ მათ. საკმარისია თქვენი თეზისის გამყარება ხუთ აბზაციან ნარკვევში მინიმუმ სამი დასაბუთებით ან განხილვის პუნქტით.

მტკიცებულება თქვენი პოზიციის მხარდასაჭერად

დარწმუნდით, რომ თქვენი დისერტაცია შეიცავს მტკიცებულებებს სანდო წყაროებიდან თქვენი სადისკუსიო საკითხების მხარდასაჭერად, იმისდა მიუხედავად, აპირებთ თუ არა თქვენი აუდიტორიის დარწმუნებას, განმანათლებლობას, გართობას ან განათლებას.

ახლა, დისერტაციის განცხადების წერისას, ეს ის კომპონენტებია, რაზეც უნდა იფიქროთ და განიხილოთ. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ შესანიშნავი და გასაგები დისერტაციის განცხადება.

ნაწილი 4. როგორ დავწეროთ დისერტაციის განცხადება

შეგიძლიათ მიჰყვეთ ქვემოთ მოცემულ სახელმძღვანელოს, რათა გაიგოთ, თუ როგორ უნდა შექმნათ თეზისის განცხადება ეფექტურად.

ნაბიჯი 1. დაიწყეთ კითხვით.

წერის პროცესის დასაწყისში თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ საწყისი დისერტაცია, ხშირად სამუშაო დისერტაცია. მას შემდეგ რაც აირჩევთ ესეს თემას, უნდა გადაწყვიტოთ რა თქვათ. ლაკონური დისერტაცია შესთავაზებს თქვენი ესეს სტრუქტურას და მიმართულებას. თუ დახმარება გჭირდებათ, შეეცადეთ დაფიქრდეთ თქვენს კითხვაზე. თქვენი დავალება შეიძლება უკვე მოიცავდეს ერთს. რისი სწავლა ან განსაზღვრა გსურთ თქვენი საგნის შესახებ?

მაგალითად, შეგიძლიათ იკითხოთ: „ინტერნეტმა ნეგატიურად ან დადებითად იმოქმედა განათლებაზე?“

ნაბიჯი 2. დაწერეთ საწყისი პასუხი.

წინასწარი კვლევის შემდეგ შეგიძლიათ განავითაროთ ამ საკითხზე სუსტი პასუხი. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირი ამ ეტაპზე და უნდა წარმართოს წერის და კვლევის პროცესები.

პასუხის მაგალითი შეიძლება იყოს: "ინტერნეტის გავლენა განათლებაზე უფრო ხელსაყრელი იყო, ვიდრე მავნე".

ნაბიჯი 3. განავითარეთ თქვენი პასუხი.

ახლა თქვენ უნდა დაფიქრდეთ, რატომ აირჩიეთ ეს პასუხი და როგორ დაარწმუნებთ თქვენს მკითხველს მხარი დაუჭიროთ. თქვენი პასუხი უფრო სიღრმისეული უნდა იყოს, როცა გააგრძელებთ თქვენი თემის შესახებ კითხვას და წერს. თქვენი კვლევის თეზისი ინტერნეტსა და განათლებას შორის ურთიერთობის შესახებ ასახავს თქვენს პოზიციას და მთავარ არგუმენტებს, რომლებსაც გამოიყენებთ მის დასაცავად.

ნაბიჯი 4. დახვეწეთ თქვენი დისერტაციის განცხადება.

მტკიცე თეზისის განცხადებამ უნდა გამოიკვეთოს არგუმენტის ძირითადი ელემენტები, თქვენი პოზიციის მსჯელობა და რას ისწავლის მკითხველი თქვენი ესედან. დასკვნითი თეზისის განცხადება სცილდება უბრალოდ თქვენი აზრის გამოხატვას. ის ასახელებს თქვენს მთავარ საკითხებს ან განხილვის სრულ თემას. თქვენი თემის უფრო ფართო კონტექსტის გათვალისწინება შეიძლება სასარგებლო იყოს ცუდი თეზისის განცხადების გასაძლიერებლად.

ნაწილი 5. როგორ გავაკეთოთ დისერტაცია MindOnMap-ით

ხართ თუ არა მომხმარებელი, რომელიც ეძებს ინსტრუმენტს თეზისის განცხადების შესაქმნელად? შემდეგ გამოიყენეთ MindOnMap. მას შეუძლია შემოგთავაზოთ გონების რუქის ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ მარტივად წარმოაჩინოთ დისერტაციის განცხადება. მისი ინტერფეისი მარტივია, რაც მას ყველა მომხმარებლისთვის, ძირითადად არაპროფესიული მომხმარებლისთვის უხდება. მას ასევე აქვს მარტივი პროცედურები დისერტაციის განცხადების შექმნისას. ონლაინ ინსტრუმენტი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ Node, ქვეკვანძები და სხვა თქვენი სამუშაოსთვის. ასევე, ის გთავაზობთ უფასო, გამოსაყენებლად მზა შაბლონებს, რაც ხელსაყრელია ყველა მომხმარებლისთვის.

გარდა ამისა, MindOnMap-ს აქვს ავტომატური დაზოგვის ფუნქცია. ეს ნიშნავს, რომ სანამ თქვენ ქმნით დისერტაციის განცხადებას, ინსტრუმენტი ინახავს მას ყოველ წამს. ამ გზით, თქვენ არ გჭირდებათ თქვენი დისერტაციის შენახვა პროცესის დროს ხელით. ასევე, ინსტრუმენტი საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ თქვენი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა ფორმატში. შეგიძლიათ შეინახოთ PDF, SVG, JPG, PNG, DOC და სხვა. თქვენ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენი დისერტაციის განცხადება სხვა მომხმარებლებს და მისცეთ უფლება მათ შეცვალონ იგი. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ წვდომა MindOnMap-ზე ყველა ვებ პლატფორმაზე. მასში შედის Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari და სხვა.

Უფასო გადმოწერა

უსაფრთხო ჩამოტვირთვა

Უფასო გადმოწერა

უსაფრთხო ჩამოტვირთვა

1

გაუშვით თქვენი ბრაუზერი და გადადით ოფიციალურ ვებსაიტზე MindOnMap. ამის შემდეგ შექმენით თქვენი MinOnMap ანგარიში ან დააკავშირეთ იგი თქვენს ელ.ფოსტის ანგარიშთან. შემდეგ, დააწკაპუნეთ შექმენით თქვენი გონების რუკა ღილაკი.

Mind Map სადისერტაციო განცხადება
2

შემდეგ, ბრაუზერში სხვა ვებ გვერდი ჩაიტვირთება. აირჩიეთ ახალი მენიუ და დააწკაპუნეთ MindMap ღილაკი. ამის შემდეგ გამოჩნდება ინსტრუმენტის მთავარი ინტერფეისი.

New Mind Map ღილაკი
3

ამ ნაწილში შეგიძლიათ იხილოთ ინსტრუმენტის მთავარი ინტერფეისი MindMap ოფციის ქვეშ. შუა ნაწილში შეგიძლიათ ჩასვათ მთავარი თემა. შემდეგ გამოიყენეთ კვანძი და ქვეკვანძი თქვენი დისერტაციის განცხადების შინაარსის ჩასმის ვარიანტები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ურთიერთობა ინსტრუმენტი მათ დასაკავშირებლად.

ინსტრუმენტის მთავარი ინტერფეისი
4

როდესაც დაასრულებთ ნაშრომის განცხადების შექმნას, გადადით ინტერფეისის ზედა მარჯვენა კუთხეში და დააწკაპუნეთ ექსპორტი ღილაკი. შემდეგ აირჩიეთ თქვენი დისერტაციის შენახვა JPG, PNG, SVG, DOC და სხვა ფორმატებში.

საბოლოო დისერტაცია

ნაწილი 6. ხშირად დასმული კითხვები დისერტაციის შესახებ

რა არის პროფესიონალური კვლევითი ნაშრომების ტიპიური დისერტაციის ხანგრძლივობა?

პროფესიული კვლევითი ნაშრომებისთვის, დისერტაციის განცხადების სიგრძე აღარ არის ორმოცდაათი სიტყვა.

როგორ დავწეროთ დისერტაციის განცხადება არგუმენტირებული ესესთვის?

არგუმენტირებული ესეს წერისას თეზისის განცხადებამ უნდა დაიკავოს ძლიერი პოზიცია. მთავარი მიზანია დაარწმუნოს მკითხველი თეზისში ლოგიკურ მსჯელობასა და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით.

როგორ დავწეროთ დისერტაციის განცხადება დამაჯერებელი ესესთვის?

თქვენ უნდა დაწეროთ პოზიცია, რომლითაც გატაცებული ხართ. აირჩიეთ თემა და აირჩიეთ მხარე. შემდეგ დაიწყეთ დისერტაციის განცხადების შექმნა. მან უნდა წაახალისოს მკითხველები, აირჩიონ თქვენი მხარე დისერტაციის წაკითხვის შემდეგ.

არსებობს დისერტაციის განცხადების მაგალითი?

აქ არის დისერტაციის მაგალითი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ იდეა. ვთქვათ, თემა არის საჯარო ბიბლიოთეკები. მაშინ სავარაუდო თეზისი იქნება: „ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეტი ინვესტიცია უნდა განახორციელოს ბიბლიოთეკებში, რადგან ისინი საზოგადოების სასიცოცხლო რესურსებია“.

დასკვნა

რა არის ა დისერტაციის განცხადება? წაიკითხეთ ეს ინფორმაციული მიმოხილვა, რომ გაიგოთ ყველა დეტალი დისერტაციის განცხადების შესახებ. შეგიძლიათ გაიგოთ მისი განმარტება, მაქსიმალური სიგრძე, მაგალითები და მეთოდი. ასე რომ, თუ გეგმავთ დისერტაციის განცხადების შექმნას, გამოიყენეთ MindOnMap. ეს დაგეხმარებათ მარტივად და სწრაფად შექმნათ თქვენი დისერტაცია.

შექმენით გონების რუკა

შექმენით თქვენი გონების რუკა, როგორც გსურთ

MindOnMap

ადვილად გამოსაყენებელი გონების რუკების შემქმნელი თქვენი იდეების ონლაინ ვიზუალურად გამოსაყენებლად და კრეატიულობის შთაგონებისთვის!