Lista och genomgång av exempel på ett träddiagram för olika ämnen

Ett träddiagram är ett av de bästa sätten att visa orsak och verkan, sannolikheter och serier av händelser. I ett träddiagram finns ett centralt ämne och grenar för att visa möjligheterna med ditt ämne. Du kan förgrena dig så mycket som behövs. Dessutom kan det också hjälpa till att lägga upp komplexa ämnen till en mer förståelig visuell grafik.

Å andra sidan kan det vara ganska utmanande att börja när du inte har en idé om hur man skapar en. Som sagt, vi gav exempel på ett träddiagram för inspiration. Att skapa från grunden är inte oroande eftersom du kan skapa med dessa mallar. Utan vidare diskussion, här är några träddiagrammallar för olika ämnen och scenarier.

Exempel på träddiagram

Del 1. Bonus: Bästa Tree Diagram Maker Online

MindOnMap är programmet du letar efter om du vill skapa ett träddiagram utan att installera något på din enhet. Dessutom kan du dela dina diagram med andra och säkra ditt diagram med lösenord och datum giltighet. Programmet möjliggör olika layouter som du kan använda i olika scenarier. Förutom träddiagram kan det också hjälpa dig att göra tankekartor, organisationsdiagram, fiskbensdiagram, etc.

Dessutom är denna webbaserad träddiagram skapare låter dig komma åt dess omfattande ikonbibliotek. Därför kan du utveckla dina punkter eller grenar med ikoner och figurer. Bortsett från det kan den också formatera text, justera formen, fylla, infoga länkar, bilder och mycket mer. MindOnMap är en utmärkt applikation om du gillar ett tillgängligt och rikt träddiagramprogram.

Gratis nedladdning

Säker nedladdning

Gratis nedladdning

Säker nedladdning

MindOnMap av gränssnitt

Del 2. Lista och introduktion av 7 exempel på ett träddiagram

1. Exempel på träddiagram på engelska

Tider är en av de avgörande grunderna för att skriva en korrekt mening. Du måste uttrycka eller förklara händelser i korrekt form av tider. Samtidigt kan det vara ganska tråkigt att lära sig dem eftersom det finns många tider. I det här fallet kan du göra ett träddiagram på engelska, som dessa tider. Dessutom tar tider fyra huvudaspekter. Du kommer att lära dig om enkla, kontinuerliga, perfekta och perfekta kontinuerliga tider. Dessa tider är viktiga och väsentliga, särskilt i akademiskt skrivande.

Engelskt träddiagram

2. Exempel på träddiagram inom lingvistik

Detta träddiagramexempel inom lingvistik visar syntaxkunskap från rotgrenen, Syntax. Diagrammet förgrenar sig till typer av meningar, typer av meningar och komponenter i en mening. Sedan, under dessa grenar, finns underämnen eller deras definition. Genom detta diagram blir klassdiskussionen mer engagerande med hjälp av intressant och slående infografik. Syntaxen är bara ett av få delområden inom lingvistik. Dessutom kan du skapa ett träddiagram över dess andra underfält som semantik, pragmatik, fonetik, etc.

Lingvistik träddiagram

3. Exempel på ett beslutsträdsdiagram

Som nämnts tidigare är en viktig användning av ett träddiagram för beslutsfattande. Det gör att du kan identifiera orsak och verkan för att väga fördelarna eller gynna de som är fördelaktiga för dig. Vi gör just det i detta ett av exemplen på ett beslutsträdsdiagram. Dessutom kan en serie händelser också visas i ett träddiagram. Det är säkert att säga att ett träddiagram är värt att använda på grund av dess flexibilitet.

Beslutsträddiagram

4. Exempel på meningsstrukturträddiagram

Ett annat ämne där du kan tillämpa ett träddiagram är meningsstruktur. Det hjälper eleven, oavsett om det är en elev eller en lärare, att ha kunskap med ramen för ett tydligt uttryck av idéer. Det finns element av element som måste förstås av författaren. På detta sätt kan han/hon skapa rytmiska poser eller göra läsaren intresserad. Därför, om du siktar på att komma på en mening med korrekt interpunktion, kan du skapa en visuell illustration av den genom exemplet på träddiagrammet för meningsstrukturen nedan.

Meningsstruktur träddiagram

5. Exempel på träddiagram med lösningar

Du kan också skissera lösningar med hjälp av ett träddiagram. Det är ett annat tillvägagångssätt förutom att lära sig det traditionella sättet att beräkna och förklara lösningar. Här kommer du att vara på väg att peka ut varför en ekvation har det svaret. Från roten eller problemet till resultatet eller vice versa, beroende på hur du enkelt och snabbt diskuterar eller förklarar problemet och en lösning med hjälp av ett exempel på ett träddiagram. Ändå kan du hänvisa till träddiagrammet med lösningar nedan.

Träddiagram med lösningar

6. Exempel på ett träddiagram i matematik

På samma sätt är ett träddiagram ett utmärkt visuellt verktyg för att visa resultat i matematik, ekvationer eller andra matematiska uttryck. Det stimulerar kreativitet och att lösa problem genom att utforska ett annat sätt att göra. Dessutom fungerar det perfekt för att lösa sannolikhet. Med det här exemplet på ett träddiagram i matematik kommer du sannolikt att klara din sannolika undersökning och komma med en korrekt slutsats genom att visa sannolikheterna och resultaten i diagrammet.

Träddiagram Matematisk sannolikhet

7. Exempel på grammatikträddiagram

Att ha en grammatisk grund hjälper dig att uttrycka eller kommunicera bra och främja läsarens förståelse. Tydligen kan det här ämnet vara ganska tråkigt att studera och lära sig av versaler, apostrof, interpunktion, stavning, verb, substantiv, pronomen och så vidare. De är inte så roliga att lära sig. Men att lära sig och studera dem skulle vara roligare med rätt tillvägagångssätt, som ett träddiagram. Du behöver inte bara möta ord och slänga frågor i huvudet. I kombination med grafik blir det roligt att lära sig. Nedan är därför ett av exemplen på grammatikträdsdiagrammet.

Diagram för grammatikträd

Del 3. Vanliga frågor om ett träddiagram

Vilka är komponenterna i ett träddiagram?

Ett träddiagram består av några delar. Det finns en rotnod, en medlemsnod utan överordnad/överordnad, noder och andra grenar sammanlänkade. Det finns också linjeanslutningar för att visa relationerna.

När ska man använda träddiagram?

Ett typiskt träddiagram används för att visa orsak och verkan, en serie händelser och sannolikhet. I allmänhet använder människor det för beslutsfattande baserat på de nämnda syftena.

Finns det någon regel för att skapa ett träddiagram?

Vid forskning finns det additions- och multiplikationsregler. Dessa regler gäller från fall till fall. Till exempel används additionsregeln endast för två händelser, medan multiplikationsprincipen används för två oberoende händelser.

Slutsats

Alla exempel på träddiagram ovan kan hjälpa dig mot dina mål att lära eller undervisa i ett ämne. Förutsättningen är ditt fokus. Det som är bra är att alla dessa exempel skapas av endast ett program, vilket är MindOnMap. Ja, du kan göra allt detta med ett kapabelt och gratis program. Istället för att byta från ett program till ett annat, hjälper det här verktyget dig att skapa olika diagram snabbt och enkelt.

Gör en tankekarta

Skapa din tankekarta som du vill

MindOnMap

En lättanvänd mindmapping-tillverkare för att rita dina idéer online visuellt och inspirera till kreativitet!