Tynnwch lun Coeden gyda Siapiau

Tynnwch lun Diagramau Coed gyda Siapiau Amrywiol yn Broffesiynol

Wrth ddefnyddio MindOnMap Tree Diagram Maker, gallwch ddewis siapiau ar gyfer eich diagramau coed proffesiynol ag y dymunwch nes eich bod yn meddwl bod y siapiau hyn yn addas. Mae'r offeryn hwn yn darparu amrywiaeth o siapiau i chi, gan gynnwys siart llif, misc, uwch, sylfaenol, saethau, UML, BPMN, clipart, ac ati Mae saethau'n hanfodol wrth wneud diagramau coed, felly mae'r generadur diagram coed hwn yn eich galluogi i newid arddulliau saethau a cyfarwyddiadau yn rhwydd.

Gwnewch Diagram Coed

Unify Style Yn Gyflym Wrth Greu Diagram Coed

Weithiau, gallwch ddefnyddio gwahanol ffontiau, lliwiau, meintiau, a hyd yn oed aliniadau wrth lunio diagram coeden oherwydd y broses dorri. Yn ffodus, gall MindOnMap Tree Diagram Maker eich helpu i uno eich arddulliau testun a siâp trwy ddewis y diagram coeden gyfan ac addasu'r testun a'r siâp. Gallwch newid eich ffont testun, lliw, a maint yn y broses hon. Gallwch hefyd ddewis yr aliniad ar gyfer eich testun o'r chwith, canol, dde, brig, gwaelod, ac ati.

Gwnewch Diagram Coed
Unify Style
Gwneud penderfyniadau

Gwneuthurwr Diagram Coed Cyfleus ar gyfer Gwneud Penderfyniadau

Gyda MindOnMap Tree Diagram Maker, gallwch chi wneud mapiau coed yn hawdd at wahanol ddibenion. Er enghraifft, pan fydd angen i chi wneud penderfyniad, gallwch wneud diagram coeden i wneud penderfyniadau unigryw trwy ddadansoddi a chynnal digwyddiadau unigryw. Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwneuthurwr diagram coed hwn i greu diagram coeden ar gyfer rheoli hierarchaeth. Gyda'r map coed hwn, gellir cyflawni'r brif dasg a'r is-dasgau yn ddidrafferth.

Gwnewch Diagram Coed

Pam Dewis Gwneuthurwr Diagram Coed MindOnMap

Sut i Wneud Diagram Coed Ar-lein

Cam 1. Mewnbynnu a Chofrestru MindOnMap

Os mai dyma'r tro cyntaf i chi ddefnyddio MindOnMap Tree Diagram Maker, mae angen i chi fewngofnodi ar ôl clicio ar y botwm Gwneud Diagram Coed.

Cam 2. Cliciwch Map Coed neu Siart Llif

Yna gallwch chi glicio ar y botwm Newydd i fynd i mewn i'r sgrin gychwyn. Os ydych chi eisiau creu diagram coeden syml, gallwch ddewis y botwm Map Coed. Os hoffech wneud diagram coeden broffesiynol, dewiswch y botwm Siart Llif.

Cam 3. Dechrau Gwneud Diagram Coed

Tybiwch eich bod yn defnyddio'r swyddogaeth Siart Llif; gallwch lusgo siâp o'r panel chwith i ddechrau. Yna gallwch chi glicio Waypoints, Line Start, a Line End i ddylunio saethau ar gyfer eich diagram. Gallwch chi deipio'r cynnwys yn uniongyrchol ac addasu ymddangosiad y testun trwy glicio Arddull > Testun ar y panel dde.

Cam 4. Rhannu ac Allforio

Yn olaf, gallwch glicio ar y botwm Rhannu i gopïo dolen eich diagram coeden a'i hanfon at eraill. Gallwch hefyd glicio ar y botwm Allforio i'w gadw i'ch dyfais.

Logio MindonMap Dewiswch Siart Llif Gwnewch Diagram Coed Allforio Siart ORG

Templedi Diagram Coed o MindOnMap

Delwedd

Creu Nawr

Delwedd

Creu Nawr

Delwedd

Creu Nawr

BG BG

Beth mae Ein Defnyddwyr yn ei Ddweud

Gwiriwch beth mae ein defnyddwyr yn ei ddweud am MindOnMap a rhowch gynnig arni eich hun.

FAQs About MindOnMap Tree Diagram Maker

Gallwch Dod o Hyd i Atebion Yma

Genogram Genogram

Gwneud Diagram Coed Creadigol Am Ddim Ar-lein

Gwnewch Diagram Coed

Darganfod Mwy o Offer

Diagram ORMDiagram ORM Map CysyniadMap Cysyniad Map MeddwlMap Meddwl Siart orgSiart org Llinell AmserLlinell Amser Diagram Asgwrn PysgodDiagram Asgwrn Pysgod GenogramGenogram Siart PERTSiart PERT Siart GanttSiart Gantt Diagram ERDiagram ER Diagram UMLDiagram UML Siart llifSiart llif