Tự do

$0.00

Sơ đồ tư duy

Gói hàng năm

$48.00$120.00

Đặt mua

Kế hoạch hàng tháng

$8.00$10.00

Đặt mua

Cách sử dụng MindOnMap

 • Bước 1. Đăng nhập MindOnMap trên Mac

  Cài đặt và khởi chạy MindOnMap trên Mac, sau đó sử dụng email của bạn để đăng nhập bằng cách nhấp vào Đăng nhập.

 • Bước 2. Bắt đầu lập bản đồ tư duy

  Sau đó các bạn hãy nhấn vào Mind Map ở phần New để bắt đầu tạo sơ đồ tư duy.

 • Bước 3. Vẽ sơ đồ tư duy

  Tiếp theo, bạn có thể nhập ý tưởng của mình sau khi chèn các nút mới bằng cách nhấp vào Chủ đề hoặc Chủ đề phụ. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Chủ đề và Kiểu để tùy chỉnh.

 • Bước 4. Xuất sang Mac

  Khi vẽ xong bản đồ tư duy của bạn, vui lòng nhấp vào nút Xuất để lưu chúng vào máy Mac của bạn.

Nhận hướng dẫn đầy đủ >>
Đăng nhập MindOnMap Mac
Bắt đầu tạo bản đồ tư duy Mac
Làm bản đồ tư duy Mac
Xuất bản đồ tư duy sang Mac

Khám phá thêm mẹo