Các loại sơ đồ Uml

Kích hoạt để tạo tất cả các loại sơ đồ UML

Khi bạn muốn sử dụng các sơ đồ UML để mô tả các cấu trúc và đối tượng của một số hệ thống và chỉ ra cách các đối tượng này hoạt động, bạn có thể phát hiện ra rằng có nhiều loại sơ đồ UML. Trong trường hợp này, bạn cần một công cụ có thể hỗ trợ tạo bất kỳ sơ đồ UML nào mà không bị giới hạn. Và MindOnMap là một trình tạo sơ đồ UML như vậy, có thể vẽ sơ đồ lớp UML, sơ đồ trình tự UML, sơ đồ hoạt động UML, sơ đồ trường hợp sử dụng UML, sơ đồ thành phần UML, v.v.

Tạo sơ đồ UML

Phần độc lập cho các biểu tượng sơ đồ UML

Bạn có gặp rắc rối khi tìm các ký hiệu sơ đồ UML phù hợp và chính xác khi tạo sơ đồ UML không? Bây giờ bạn đã có MindOnMap để giải tỏa những khó khăn của mình, một trình tạo sơ đồ UML đặt tất cả các ký hiệu sơ đồ UML vào một phần độc lập ở bảng điều khiển bên trái. Bạn có thể tìm và sử dụng các ký hiệu sơ đồ UML một cách thuận tiện, bao gồm ký hiệu lớp, ký hiệu tác nhân và đối tượng, ký hiệu gọi lại, v.v. Và bạn có thể thêm chúng vào sơ đồ của mình bằng cách nhấp đúp hoặc kéo và thả, điều này thật dễ dàng.

Tạo sơ đồ UML
Biểu tượng sơ đồ Uml
Chia sẻ Xuất Uml

Chia sẻ hoặc xuất sơ đồ UML để cộng tác

Trong hầu hết các trường hợp, bạn tạo sơ đồ UML để làm việc. Vì vậy, việc để đồng nghiệp của bạn xem sơ đồ UML của bạn một cách thuận tiện là cần thiết. Và MindOnMap cho phép bạn chia sẻ sơ đồ UML của mình với những người khác bằng liên kết. Hơn nữa, bạn có thể đặt thời lượng cho liên kết sơ đồ của mình và mã hóa nó để đảm bảo rằng người lạ sẽ không xem được dữ liệu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể xuất sơ đồ UML của mình từ MindOnMap sang JPEG, PNG, SVG, PDF, v.v.

Tạo sơ đồ UML

Tại sao chọn Công cụ sơ đồ UML của MindOnMap

Cách tạo sơ đồ UML

Bước 1. Mở Công cụ sơ đồ UML

Để bắt đầu tạo sơ đồ UML, hãy nhấp vào nút Tạo sơ đồ UML và đăng nhập MindOnMap bằng email của bạn.

Bước 2. Chọn Lưu đồ

Vui lòng nhấp vào nút Lưu đồ để nhanh chóng nhập chức năng để tạo sơ đồ UML của bạn.

Bước 3. Tạo Sơ đồ UML

Sau khi vào canvas tạo sơ đồ UML, trước tiên vui lòng mở phần ký hiệu sơ đồ UML. Sau đó, bạn có thể tìm biểu tượng bạn sẽ sử dụng và nhấp đúp vào biểu tượng đó để thêm. Để nhập văn bản và dữ liệu, nhấp đúp vào canvas và chọn Văn bản.

Bước 4. Chia sẻ với đồng nghiệp

Khi bạn hoàn thành việc tạo sơ đồ UML, bạn có thể nhấp vào nút Chia sẻ để tạo sơ đồ của bạn thành một liên kết và gửi cho người khác.

Nhật ký MindonMap Chọn lưu đồ Tạo sơ đồ UML Xuất Biểu đồ ORG

Mẫu sơ đồ UML từ MindOnMap

Hình ảnh

Hãy tạo ngay

Hình ảnh

Hãy tạo ngay

Hình ảnh

Hãy tạo ngay

BG BG

Người dùng của chúng tôi nói gì

Kiểm tra những gì người dùng của chúng tôi nói về MindOnMap và tự mình thử.

Câu hỏi thường gặp về Công cụ sơ đồ UML của MindOnMap

Bạn có thể tìm giải pháp tại đây

Quảng cáo Quảng cáo

Tạo sơ đồ UML nhanh chóng ngay bây giờ

Tạo sơ đồ UML

Khám phá thêm các công cụ

Sơ đồ ORMSơ đồ ORM Sơ đồ câySơ đồ cây Biểu đồ tổ chứcBiểu đồ tổ chức Sơ đồSơ đồ Mốc thời gianMốc thời gian Biểu đồ PERTBiểu đồ PERT Biểu đồ GanttBiểu đồ Gantt Sơ đồ ERSơ đồ ER Sơ đồ xương cáSơ đồ xương cá Bản đồ khái niệmBản đồ khái niệm GenogramGenogram Sơ đồ UMLSơ đồ UML