รายการตัวอย่างผังงานอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดกระบวนการทำงานขององค์กร

ผังงานต่างๆ พร้อมใช้งานเพื่อแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ขององค์กรหรือกระบวนการทางธุรกิจ ผังงานมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวคิดของบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างขั้นตอนการวางแผนอัจฉริยะ ด้วยสิ่งนี้ ทีมงานจะสามารถขจัดการเสียเวลาและความพยายาม ส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีในการสร้างผังงาน

ในขณะเดียวกัน คุณสามารถเตรียมเทมเพลตสำเร็จรูปให้คุณได้ลอง ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีแนวคิดว่ารูปแบบหรือเค้าโครงใดดีที่สุดสำหรับบริษัทหรือองค์กรของคุณ หรือคุณอาจสร้างผังงานตั้งแต่ต้นก็ได้หากต้องการ ที่กล่าวว่า เรายังนำเสนอองค์ประกอบโครงสร้างสำหรับการสร้างผังงาน ตรวจสอบ แม่แบบผังงานฟรี ตัวอย่างด้านล่างและองค์ประกอบผังงานพื้นฐานโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป

แม่แบบผังงาน

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบทั่วไปของผังงาน

แต่ละสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบในผังงานแสดงถึงบทบาทเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะสร้างหรืออ่านผังงาน จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้ และเป็นที่นิยมมากมาย ผู้สร้างผังงาน ให้องค์ประกอบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างไดอะแกรมหรือผังงานที่น่าทึ่งและเข้าใจง่ายได้ง่ายขึ้นมาก ส่วนนี้จะมีบทสรุปของสัญลักษณ์กระบวนการที่ใช้บ่อยที่สุด รับข้อมูลที่จำเป็นโดยการอ่านด้านล่าง

1. วงรี- หรือที่เรียกว่าเทอร์มิเนเตอร์ ใช้รูปทรงวงรีเพื่อแสดงกระบวนการเริ่มต้นและสิ้นสุดในผังงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันคือรูปร่างเพื่อสร้างสถานะเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงาน

2. สี่เหลี่ยมผืนผ้า- สี่เหลี่ยมหมายถึงขั้นตอนในกระบวนการ มีการใช้เมื่อคุณเริ่มต้นผังงาน สัญลักษณ์นี้แสดงถึงเฟสหรือขั้นตอนต่างๆ ในแผนผังลำดับงาน อาจเป็นกิจกรรมหรือฟังก์ชันง่ายๆ ในระบบหรือแผนผังลำดับงาน

3. ลูกศร- ลูกศรเชื่อมต่อรูปร่างและตัวเลขในกระบวนการของผังงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านว่าข้อมูลไหลผ่านระบบอย่างไร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับแต่ละขั้นตอนโดยเน้นที่แผนผังกระบวนการ ในทางกลับกัน ขอแนะนำให้ใช้จุดลูกศรประเภทหนึ่งเพื่อทำให้แผนภูมิชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

4. เพชร- ไดอะแกรมบ่งชี้หรือเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจในไดอะแกรมโฟลว์กระบวนการ ตัวเลขนี้มีหน้าที่แสดงการตัดสินใจที่จำเป็นในการดำเนินการต่อ อาจมีหลายตัวเลือกหรือเพียงแค่ตัวเลือกแบบใช่หรือไม่ใช่แบบง่ายๆ นอกจากนี้ ควรระบุทุกตัวเลือกและตัวเลือกที่เป็นไปได้ภายในไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์กระบวนการของคุณ

ส่วนที่ 2 ตัวอย่างเทมเพลตผังงาน

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้องค์ประกอบขั้นกลางหรือสัญลักษณ์ของผังงานแล้ว ให้เราไปยังตัวอย่างผังงานเพื่อให้คุณได้ลองใช้ มีตัวอย่างผังงานสำหรับนักเรียน อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ดูเทมเพลตผังงานเหล่านี้และอ้างอิงถึงแรงบันดาลใจในการสร้างผังงาน

ตัวอย่างผังงานสำหรับนักเรียน

ภาพประกอบด้านล่างแสดงถึงกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้นักศึกษากรอก หลังจากนั้น ใบสมัครจะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัย ข้อมูลของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ขั้นต่อไป นักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง รวมถึงการยื่นขอวีซ่า ที่พัก และหน่วยกิตพิเศษ จากนั้นเมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้ว นักเรียนจะลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์

การรับนักศึกษา

แม่แบบผังงานธุรกิจ

แผนภูมิด้านล่างเป็นตัวอย่างของเทมเพลตผังงานธุรกิจ โดยพื้นฐานแล้วจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจหรือบริษัทเฉพาะได้รับและจัดส่งคำสั่งซื้ออย่างไร ลูกค้าจะขอรายการและจะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า จากนั้นหากมีสินค้าอยู่ ระบบจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้และดำเนินการจัดส่ง ในทางกลับกันระบบจะแนะนำให้ฝ่ายการตลาดทำการเติมสต็อกและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขอไม่พร้อมใช้งาน

ผังงานธุรกิจ

แม่แบบผังงาน HR

ผังงานที่ตามมานี้แสดงไดอะแกรมขั้นตอนการจ้างงาน ตัวอย่างเทมเพลตแผนผังลำดับงาน HR จากภาพประกอบนี้ ทั้งผู้สมัครและพนักงานจัดหางานจะเข้าใจกระบวนการสรรหาอย่างชัดเจน ที่นี่เมื่อใบสมัครตรงตามมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับงานและผ่านการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้เสนองาน

ผังงานทรัพยากรบุคคล

แม่แบบผังงานโครงการ

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตผังงานฟรีที่เหมาะกับทีมโครงการ ภาพประกอบด้านล่างควรเหมาะสำหรับคุณ เทมเพลตนี้ส่งเสริมการสร้างแนวความคิดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยการแสดงภาพโครงสร้างทีม จะช่วยให้คุณระบุบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้ นอกจากนี้ยังแสดงบุคคลที่ต้องรายงาน

แม่แบบผังงานโครงการ

แม่แบบผังงานกระบวนการ

ผังงานเป็นที่รู้จักกันน้อยว่าเป็นแผนภาพการไหลของกระบวนการ เพื่อให้ตัวอย่างแม่แบบแก่คุณ เราจะดำเนินการสั่งซื้อทางออนไลน์ ที่นี่ธุรกิจทำธุรกรรมจากระยะไกล การมีภาพประกอบนี้ทำให้พนักงานและลูกค้าสามารถอ่านทำความเข้าใจขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อ การประเมินคำสั่งซื้อ และการส่งคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการอาจเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าร้องขอคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ

เทมเพลตโฟลว์ชาร์ตเลนว่ายน้ำ

ผังงาน Swim Lane แสดงการแบ่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ มักใช้เพื่อกระจายความรับผิดชอบให้กับทุกแผนกในธุรกิจ ผังงานประเภทนี้ยังสามารถช่วยคุณกำหนดความล่าช้าในกระบวนการได้อีกด้วย ดังนั้นบริษัทอาจแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับไดอะแกรมที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถใช้ไดอะแกรมเพื่อชี้แจงขั้นตอนและการกระจายหน้าที่ได้

ผังเส้นทางว่ายน้ำ

ส่วนที่ 3 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวอย่างผังงาน

มีเทมเพลตผังงาน PowerPoint ให้ใช้งานหรือไม่

ไม่มีเทมเพลตผังงานใน PowerPoint แต่คุณสามารถใช้แม่แบบกระบวนการที่คล้ายกับผังงานได้ จากเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถสร้างโฟลว์ชาร์ตของคุณได้

ฉันสามารถใช้เทมเพลตผังงานฟรีใน Word ได้หรือไม่

ใช่. Microsoft Word มาพร้อมกับฟีเจอร์ SmartArt ที่โฮสต์เทมเพลตของภาพประกอบต่างๆ รวมถึงกระบวนการที่คุณอาจใช้สำหรับสร้างผังงาน มีตัวอย่างบางส่วนที่คุณอาจลอง

ฉันจะสร้างผังงานฟรีได้อย่างไร

หากคุณต้องการวาดผังงาน คุณสามารถลองใช้ MindOnMap. โปรแกรมสร้างผังงานออนไลน์ฟรีนี้พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการสร้างไดอะแกรมและแผนภูมิ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับรูปทรงพื้นฐานสำหรับผังงานอย่างง่าย

บทสรุป

การโต้ตอบกับบุคคลในองค์กรทำได้ง่ายขึ้นโดยการแสดงภาพการทำงานของส่วนประกอบและลำดับขั้นตอนของระบบโดยใช้ผังงาน ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมต่างๆ แม่แบบผังงานฟรี ตัวอย่างที่คุณอาจลองประเมินและวิเคราะห์กระบวนการ คุณสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ การทำผังงานจะสะดวกและง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจหรือประเมินเวิร์กโฟลว์ก่อนกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจใดๆ ท้ายที่สุดแล้ว เทมเพลตทั้งหมดเหล่านี้ให้คุณใช้งานได้ฟรีอย่างแน่นอน ไปข้างหน้าและสร้างผังงานของคุณตอนนี้! และเราขอแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่าย - MindOnMap.

ทำแผนที่ความคิด

สร้างแผนที่ความคิดของคุณตามที่คุณต้องการ

MindOnMap

เครื่องมือสร้างแผนที่ความคิดที่ใช้งานง่ายเพื่อวาดความคิดของคุณทางออนไลน์ด้วยภาพและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์!