การวิเคราะห์ SWOT: ข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับแต่ละองค์ประกอบ

บทความนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับความหมายของ SWOT รวมถึงความสำคัญต่อองค์กร นอกจากนี้ คุณจะค้นพบองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ เราจะให้ตัวอย่างและเทมเพลต SWOT ต่างๆ แก่คุณ วิธีนี้จะทำให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT มากขึ้น นอกเหนือจากนั้น โพสต์จะนำเสนอเครื่องมือออนไลน์ที่เข้าใจง่าย ดังนั้น หากคุณวางแผนที่จะสร้าง การวิเคราะห์ SWOTคุณสามารถทำได้ เริ่มอ่านบทความและเรียนรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร

การวิเคราะห์ SWOT เป็นแผนภาพ/กรอบในการดูสภาพของบริษัท เป็นการพัฒนาเทคนิคหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกและภายในบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เห็นภาพอนาคตของบริษัท การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้เห็นภาพจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทที่เป็นจริงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นอกจากบริษัทแล้ว ยังรวมถึงความคิดริเริ่ม องค์กร และอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทต้องทำให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำ เป็นการหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นเท็จและการคำนวณผิดพลาด การวิเคราะห์ SWOT จะใช้เป็นแนวทางไม่ใช่ใบสั่งยา

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ SWOT ยังเป็นกลยุทธ์ในการดูการแข่งขัน ประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความเสี่ยงของธุรกิจ นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลภายนอกและภายใน การวิเคราะห์สามารถช่วยธุรกิจสร้างกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของบริษัท นอกจากนี้ การวิเคราะห์ SWOT ยังช่วยให้บริษัทเห็นโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

รูปภาพการวิเคราะห์ SWOT คืออะไร

ส่วนที่ 2 วิธีการทำการวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็งในการวิเคราะห์ SWOT

ในการวิเคราะห์ SWOT ตัวอักษร “S” คือ Strength อธิบายถึงสิ่งที่บริษัททำได้ดีหรือเป็นเลิศ นอกจากนี้ คุณต้องคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร ซึ่งรวมถึงแบรนด์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ จุดแข็งยังหมายถึงความคิดริเริ่มภายใน การตรวจสอบและสังเกตสถานที่สามารถช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าอะไรดีและได้ผล ดูคำถามแนะนำด้านล่างเพื่อดูจุดแข็งของบริษัทหรือองค์กร

◆ เราทำอะไรได้ดีที่สุด?

◆ บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร?

◆ ผู้บริโภคชอบอะไรเกี่ยวกับบริษัท?

◆ ฟีเจอร์หรือหมวดหมู่ใดที่เอาชนะคู่แข่งได้?

ตัวอย่างความแข็งแกร่ง

บริษัทชั้นนำระดับโลกได้คะแนน 90 NPS สูงกว่าคู่แข่งรายอื่นที่ได้คะแนน 70 NPS

จุดอ่อนในการวิเคราะห์ SWOT

จุดอ่อนในการวิเคราะห์ SWOT หมายถึงความคิดริเริ่มภายในที่มีประสิทธิภาพต่ำ จุดอ่อนสามารถหยุดบริษัทจากการดำเนินการในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่บริษัทต้องปรับปรุง เพื่อให้พวกเขายังคงแข่งขันได้ ซึ่งรวมถึงระดับหนี้ที่สูง ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เพียงพอ แบรนด์ที่อ่อนแอ การขาดเงินทุน ฯลฯ การรู้จุดอ่อนของบริษัทนั้นดีมาก บริษัทจะคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้จุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็ง หากต้องการระบุจุดอ่อนที่เป็นไปได้ของบริษัท โปรดดูคำถามแนะนำด้านล่าง

◆ ความคิดริเริ่มใดมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์? ทำไม

◆ อะไรที่ต้องปรับปรุง?

◆ ทรัพยากรใดบ้างที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ?

◆ จะจัดอันดับบริษัทเทียบกับคู่แข่งได้อย่างไร?

ตัวอย่างจุดอ่อน

การมองเห็นเว็บไซต์ต่ำ เป็นเพราะขาดงบการตลาด อาจทำให้การทำธุรกรรมผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ลดลง

โอกาสในการวิเคราะห์ SWOT

เป็นปัจจัยที่ดีสำหรับบริษัท มันทำให้พวกเขาได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท จะมีโอกาสหลังจากรู้ S และ W ในการวิเคราะห์ SWOT โอกาสคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพัฒนาบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่ต้องการพลาดโอกาส จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เนื่องจากมีโอกาสที่เป็นไปได้มากมาย จึงจำเป็นต้องดูคำถามแนะนำด้านล่างนี้

◆ ทรัพยากรใดที่จะใช้ในการปรับปรุงจุดอ่อน?

◆ คู่แข่งสามารถให้อะไรได้บ้าง?

◆ เป้าหมายในเดือน/ปีคืออะไร?

◆ มีช่องว่างในการบริการหรือไม่?

ตัวอย่างสำหรับโอกาส

เพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้ใช้โซเชียลมีเดีย บริษัทสามารถโฆษณาบน YouTube, Instagram, Facebook และอื่นๆ

ภัยคุกคามในการวิเคราะห์ SWOT

ในการวิเคราะห์ SWOT ภัยคุกคามอาจเป็นอันตรายต่อบริษัท มันจะเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท มันเทียบไม่ได้กับจุดอ่อน บริษัท อุตสาหกรรม หรือองค์กรไม่ได้ควบคุมภัยคุกคาม ตัวอย่างของภัยคุกคาม เช่น โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎหมาย และอื่นๆ บริษัทจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหากมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ พวกเขาต้องใช้กลยุทธ์หรือแผนใหม่เพื่อเผชิญกับภัยคุกคาม ดูคำถามแนะนำด้านล่างที่คุณต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงภัยคุกคามต่อบริษัท

◆ การเปลี่ยนแปลงใดในบริษัทที่เป็นสาเหตุของความกังวล?

◆ คู่แข่งสามารถเหนือกว่าบริษัทได้ที่ไหน?

◆ สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร?

◆ จะทำอย่างไรเมื่อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง?

ตัวอย่างภัยคุกคาม

การมีคู่แข่งรายใหม่ปรากฏขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ จะเป็นการไม่ดีสำหรับบริษัท เป็นไปได้ที่จะพบกับผู้บริโภคและลูกค้าน้อยลง

เราสามารถไปยังส่วนถัดไปได้หลังจากค้นพบการวิเคราะห์ SWOT องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในส่วนนี้ เรายินดีที่จะแนะนำคุณในการสร้างการวิเคราะห์ SWOT ทางออนไลน์ เครื่องมือออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้สร้างแผนภูมิคือ MindOnMap. ดังที่เราเห็นในตัวอย่างอื่นๆ ของการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์จะประกอบด้วยรูปร่างต่อองค์ประกอบ ทำให้ง่ายต่อการดู MindOnMap สามารถทำได้เช่นกัน เครื่องมือนี้สามารถนำเสนอฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการสร้างแผนภูมิ ภายใต้ตัวเลือกทั่วไป คุณสามารถใช้รูปร่าง ลูกศร และข้อความต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบฟอนต์ ขนาด และสีได้ที่ส่วนบนของอินเทอร์เฟซ คุณสามารถใช้ตัวเลือกเติมสีเพื่อเปลี่ยนสีของรูปร่างได้ นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาตัวเลือกธีมได้ที่ส่วนขวาของอินเทอร์เฟซ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณกำหนดสีพื้นหลังที่ยอดเยี่ยมให้กับแผนภูมิได้

MindOnMap มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ในขณะที่สร้างการวิเคราะห์ SWOT ในระหว่างกระบวนการ เครื่องมือนี้ไม่ต้องการให้คุณบันทึกลงในแผนภูมิตลอดเวลา ด้วยความช่วยเหลือของคุณลักษณะการบันทึกอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูล นอกจากนี้ เครื่องมือยังช่วยให้คุณบันทึกการวิเคราะห์ SWOT ขั้นสุดท้ายในรูปแบบไฟล์ต่างๆ หากคุณต้องการบันทึกเอาต์พุตเป็นรูปแบบรูปภาพ คุณสามารถบันทึกเป็น PNG และ JPG นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกแผนภูมิเป็น PDF, DOC, SVG และอื่นๆ คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างแผนภูมิ SWOT โดยใช้ MindOnMap

ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดอย่างปลอดภัย

ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดอย่างปลอดภัย

1

ออกมาที่เว็บไซต์ทางการของ MindOnMap. เครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกแพลตฟอร์มเว็บ หลังจากนั้น สร้างบัญชี MindOnMap ของคุณ จากนั้นคลิก สร้างแผนที่ความคิดของคุณ ปุ่ม. หน้าเว็บอื่นจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ

สร้าง Mind Map SWOT
2

หลังจากนั้น เลือก ใหม่ ตัวเลือกบนหน้าจอด้านซ้าย จากนั้นเลือก ผังงาน ตัวเลือกเพื่อดูอินเทอร์เฟซหลักของเครื่องมือ

ตัวเลือกผังงานใหม่
3

คุณสามารถเริ่มสร้างการวิเคราะห์ SWOT ไปที่ ทั่วไป ตัวเลือกและคลิกที่ รูปร่าง ที่คุณต้องการในแผนภูมิของคุณ จากนั้น ดับเบิลคลิกซ้ายที่รูปร่างเพื่อแทรก ข้อความ ข้างใน. หากคุณต้องการเปลี่ยนสีของรูปร่างและข้อความ ให้ใช้ปุ่ม เติม และ สีตัวอักษร ตัวเลือก. คุณสามารถค้นหาได้ที่ส่วนบนของอินเทอร์เฟซ คุณยังสามารถคลิก ธีม ตัวเลือกบนอินเทอร์เฟซที่ถูกต้อง ตัวเลือกสีจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือกและคลิกธีมที่คุณต้องการ แล้วคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห์ SWOT

ขั้นตอนการสร้าง SWOT
4

ตี บันทึก ปุ่มเพื่อบันทึกการวิเคราะห์ SWOT ขั้นสุดท้ายในบัญชีของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณยังสามารถรักษาแผนภูมิได้อีกด้วย หากคุณต้องการบันทึกผลลัพธ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรูปแบบต่างๆ ให้คลิก ส่งออก ตัวเลือก. เครื่องมือนี้ยังสามารถให้ลิงก์สำหรับการวิเคราะห์ SWOT หากต้องการรับลิงก์ ให้คลิก แบ่งปัน ตัวเลือก.

ขั้นตอนการบันทึก SWOT

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT มีความสำคัญอย่างไร

การวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยให้บริษัทเติบโตได้ การวิเคราะห์นี้สามารถช่วยบริษัทในการจัดทำแผนและกลยุทธ์ ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ SWOT

◆ การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้บริษัทมองเห็นสภาพปัจจุบัน

◆ ช่วยให้บริษัทวิเคราะห์จุดแข็งสำหรับการพัฒนา

◆ ช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดอ่อนของตนได้ ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถสร้างกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายบางอย่างได้

◆ บริษัทสามารถเห็นปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อบริษัท

◆ การวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสมากขึ้น

ส่วนที่ 4 เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT

ในส่วนนี้ คุณจะเห็นเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ต่างๆ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีแนวคิดและตัวเลือกในการสร้างการวิเคราะห์ SWOT

เทมเพลตปริศนาการวิเคราะห์ SWOT

เทมเพลตปริศนา SWOT

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้หากคุณต้องการสร้างการวิเคราะห์ SWOT ดังที่คุณเห็นในภาพ ตัวย่อจะอยู่ทางด้านซ้าย จากนั้นเนื้อหาจะอยู่อีกด้านหนึ่ง เทมเพลตนี้จะเข้าใจได้เนื่องจากคุณสามารถมีสี่กล่องได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แต่ละองค์ประกอบเมื่อสร้างการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ในขณะที่คุณสังเกต เทมเพลตนั้นเป็นเหมือนตัวต่อ หมายความว่าเมื่อสร้างแผนภูมิ แต่ละองค์ประกอบจะต้องพอดี

เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT บน PowerPoint

เทมเพลต SWOT PowerPoint

คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ได้ใน PowerPoint ด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมออฟไลน์นี้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มสร้างการวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถนำทางไปยังตัวเลือก SmartArt > Matrix จากนั้น คุณสามารถป้อนข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการวิเคราะห์

ส่วนที่ 5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT

หากคุณต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT โปรดอ่านส่วนนี้ เราจะให้ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT แก่คุณ ดูตัวอย่างด้านล่างและเรียนรู้ทุกอย่าง

การวิเคราะห์ SWOT สำหรับพนักงาน

ตัวอย่าง SWOT การวิเคราะห์พนักงาน

รับตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT โดยละเอียดสำหรับพนักงาน.

ในตัวอย่างนี้ คุณจะพบว่าการวิเคราะห์ SWOT ไม่ได้มีไว้สำหรับบริษัท องค์กร และกลุ่มอื่นๆ เท่านั้น คุณสามารถใช้การวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาได้ พวกเขายังสามารถปรับปรุงหลังจากระบุโอกาสและภัยคุกคาม

การวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล

การวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล

รับการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลโดยละเอียด.

หากคุณต้องการตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT อย่างง่ายสำหรับนักเรียน ให้ใช้การวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถประเมินตนเองได้ พวกเขาสามารถแทรกจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาตนเอง พวกเขาต้องระบุโอกาสและภัยคุกคามที่สามารถเผชิญได้ ด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล นักเรียนจะตระหนักถึงแง่มุมในชีวิตที่ต้องปรับปรุง

ส่วนที่ 6 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT

มีเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ใน Word หรือไม่

ใช่มี Microsoft Word สามารถนำเสนอเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ได้ฟรี หากต้องการใช้เทมเพลต ให้ไปที่แท็บแทรก จากนั้น เลือกตัวเลือก SmartArt > เมทริกซ์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการและเพิ่มเนื้อหาได้

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ SWOT คืออะไร?

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ SWOT คือเพื่อดูจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์กร อุตสาหกรรม ผู้คน และอื่นๆ จะมีโอกาสสำเร็จสูงหากมีการวิเคราะห์ SWOT

คุณจะเขียนเมทริกซ์ SWOT ที่ดีได้อย่างไร?

คุณสามารถจัดทำเมทริกซ์ SWOT ที่ดีได้หลายวิธี เป็นการดีกว่าที่จะพบปะกับทีมและเสนอไอเดียมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นการดีกว่าที่จะสร้างการสังเกต ด้วยวิธีนี้คุณจะเห็นสภาพของอุตสาหกรรม บริษัท ผู้คนและอื่น ๆ

บทสรุป

ตอนนี้คุณได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ SWOT คำนิยาม. การวิเคราะห์ SWOT เป็นสิ่งจำเป็นในการดูสภาพของบริษัท อุตสาหกรรม องค์กร บุคลากร ฯลฯ การดูจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการปรับปรุง นอกจากนี้ หากคุณต้องการสร้างการวิเคราะห์ SWOT ให้ใช้ MindOnMap. เครื่องมือออนไลน์นี้เหมาะสำหรับกระบวนการสร้างแผนภูมิ มันมีฟังก์ชั่นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้ได้การวิเคราะห์ SWOT ที่ยอดเยี่ยม

ทำแผนที่ความคิด

สร้างแผนที่ความคิดของคุณตามที่คุณต้องการ

MindOnMap

เครื่องมือสร้างแผนที่ความคิดที่ใช้งานง่ายเพื่อวาดความคิดของคุณทางออนไลน์ด้วยภาพและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์!